Blister

İfadeler ve örnek cümleler

blister beetle   (kabarcıklı böcek)

Lytta aenea Lytta aenea is a species of blister beetle in the family Meloidae.

Zonitis sayi Zonitis sayi is a species of blister beetle in the family Meloidae.

Meloe dugesi Meloe dugesi is a species of blister beetle in the family Meloidae.