Xem thêm: Ethiopian recorder grounded

Addis Ababa trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019