Xem thêm: Norway Interfax beluga

Arctic trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019