Xem thêm: recording Norway licence

Arctic trong tin tức

Ví dụ collocations

Russia's Arctic Bắc cực của Nga
north of the Arctic Circle phía bắc của vòng Bắc Cực

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019