Xem thêm: moderator Oklahoma hashtag

Assange trong tin tức

Ví dụ collocations

against Assange chống lại Assange
founder Julian Assange người sáng lập Julian Assange

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019