Xem thêm: Justice Department minimum wage divisive

Attorney General trong tin tức

Hợp tác

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018