Xem thêm: Britain Boris Johnson Theresa May

Brussels trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018