Xem thêm: operative bigotry intersection

Caracas trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019