Xem thêm: mosque worshiper extremist

Christchurch trong tin tức

Ví dụ collocations

Christchurch court Tòa án
Christchurch mosque attacks Tấn công nhà thờ Hồi giáo
Christchurch terror Khủng bố ở thành phố
attack in Christchurch cuộc tấn công ở Christchurch
city of Christchurch thành phố Christchurch
two Christchurch mosques hai nhà thờ Hồi giáo
two mosques in Christchurch hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch
wake of the Christchurch thức dậy của thành phố Christchurch

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019