Xem thêm: exoneration Oklahoma autopsy

Columbine trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019