Xem thêm: Britain citizen trading

European trong tin tức

Ví dụ collocations

European allies Đồng minh châu âu
European leaders Lãnh đạo châu Âu
European side Phía châu âu
departure from the European Union khởi hành từ Liên minh châu Âu
leave the European Union rời khỏi Liên minh châu Âu

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018