Xem thêm: attorney Robert Mueller directorate

General trong tin tức

Ví dụ collocations

Attorney General William Barr Tổng chưởng lý William Barr
director-general Tổng giám đốc
general public công chúng
inspector general Tổng Thanh tra
secretary general Tổng thư ký

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018