Xem thêm: neuroscientist Uzbekistan Kuala Lumpur

Geneva trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019