Xem thêm: neuroscientist Qatar sabotage

Geneva trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019