Xem thêm: neuroscientist lock Uzbekistan

Geneva trong tin tức

Ví dụ collocations

Lake Geneva Hồ Geneva
meeting in Geneva cuộc họp tại Geneva

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019