Xem thêm: United Arab Emirates resonate collide

Georgia trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018