Xem thêm: passenger ocean train

India trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018