Xem thêm: mayoral rerun Turkey

Istanbul trong tin tức

Ví dụ collocations

Istanbul Metropolitan Municipality Đô thị Istanbul
Istanbul and Ankara Istanbul và Ankara
Saudi consulate in Istanbul Lãnh sự quán Saudi tại Istanbul
elections in Istanbul bầu cử ở Istanbul
mayor of Istanbul thị trưởng thành phố Istanbul

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018