Xem thêm: Addis Ababa Ethiopian maternal

Jakarta trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019