Xem thêm: dialogue summit Osaka

Korean Peninsula trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018