Xem thêm: Kuala Lumpur Theresa May expat

Malaysia trong tin tức

Ví dụ collocations

Malaysia-based market research Nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Malaysia
Malaysia Airlines Flight Chuyến bay của Malaysia Airlines
Malaysia Airlines flight Chuyến bay của Malaysia Airlines
Malaysia CNN CNN Malaysia
against Malaysia chống lại Malaysia

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019