Xem thêm: drilling Tripoli participation

Mediterranean trong tin tức

Ví dụ collocations

East Mediterranean Đông Địa Trung Hải
Mediterranean resort city of Antalya Thành phố nghỉ mát Địa Trung Hải của Antalya
activities in the Eastern Mediterranean các hoạt động ở Đông Địa Trung Hải
drilling in the Eastern Mediterranean khoan ở Đông Địa Trung Hải
east Mediterranean đông Địa Trung Hải

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019