Xem thêm: inequity Oklahoma cruise ship

Nigel Farage trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019