Xem thêm: beluga Arctic harness

Norway trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018