Xem thêm: hashtag paradise cathedral

Notre Dame trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019