O’Rourke trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019