Xem thêm: patriot Korean Peninsula persecution

Osaka trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018