Xem thêm: notre spire cathedral

Paris trong tin tức

Ví dụ collocations

Notre Dame Cathedral in Paris Nhà thờ Đức Bà ở Paris
Paris St-Germain Paris St-Germain
Paris agreement Hiệp định Paris
Paris on Monday Paris vào thứ hai
Paris prosecutor's office Văn phòng công tố Paris

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018