Xem thêm: Arab patriot sheikh

Qatar trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019