Xem thêm: Colombo bombing advertiser

Sri Lanka trong tin tức

Hợp tác

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019