Xem thêm: Colombo bombing advertiser

Sri Lanka trong tin tức

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019