Xem thêm: Iranian Iran Persian Gulf

Tehran trong tin tức

Ví dụ collocations

Tehran attacks Tấn công Tehran
ambassador in Tehran đại sứ tại Tehran
capital Tehran thủ đô Tehran
near Tehran gần Tehran
tensions between Washington and Tehran Căng thẳng giữa Washington và Tehran

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019