Xem thêm: emphysema underreported Mediterranean

Tripoli trong tin tức

Ví dụ collocations

National Accord GNA in Tripoli Hiệp định quốc gia GNA tại Tripoli
Tripoli-based Government Chính phủ dựa trên Tripoli
Tripoli government Chính phủ Tripoli
backed government in Tripoli ủng hộ chính phủ ở Tripoli
capital Tripoli thủ đô Tripoli

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019