Xem thêm: categorically sabotage sheikh

United Arab Emirates trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019