Xem thêm: Vietnamese prime meeting

Vietnam trong tin tức

Ví dụ collocations

State Bank of Vietnam Ngân hàng nhà nước việt nam
northern Vietnam miền bắc việt nam
one of Vietnam một trong những việt nam
percent of Vietnam phần trăm của việt nam
southern Vietnam miền nam việt nam

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018