Xem thêm: unrest ideology Korean Peninsula

abate trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019