Xem thêm: crown prince Jakarta emperor

abdicate trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018