Xem thêm: abdicate monarchy reign

abdication trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019