Xem thêm: breathe ground soon

above trong tin tức

Ví dụ collocations

above and beyond hơn thế nữa
above average trên mức trung bình
above ground trên mặt đất
just above ngay phía trên
well above tốt ở trên

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019