Xem thêm: expat coronation prayer

accession trong tin tức

Ví dụ collocations

1987 and accession talks began 1987 và các cuộc đàm phán gia nhập bắt đầu
EU accession Gia nhập EU
accession negotiations đàm phán gia nhập
membership in 1987 and accession thành viên năm 1987 và gia nhập

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019