Xem thêm: pleased meltdown tour

advice trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018