Xem thêm: turnover extremist crucial

affirm trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018