Xem thêm: unintentional similarity consist

agricultural trong tin tức

Ví dụ collocations

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018