Xem thêm: unintentional similarity consist

agricultural trong tin tức

Ví dụ collocations

S . agricultural products S. Những sản phẩm nông nghiệp
U . S . agricultural U S. nông nghiệp
US agricultural Nông nghiệp Mỹ
agricultural goods nông sản
agricultural land đất nông nghiệp

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018