Xem thêm: recorder plane aircraft

airline trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018