Xem thêm: recorder aircraft aviation

airline trong tin tức

Ví dụ collocations

airline Vietjet hãng hàng không Vietjet
airline said in a statement hãng hàng không nói trong một tuyên bố
airlines have suspended các hãng hàng không đã bị đình chỉ
national airline hãng hàng không quốc gia
other airline hãng hàng không khác

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018