Xem thêm: emphysema liquor hangar

ambulance trong tin tức

Ví dụ collocations

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018