Xem thêm: inequity eruption packaging

apology trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018