Xem thêm: detainee eruption depict

apology trong tin tức

Ví dụ collocations

issued an apology đưa ra lời xin lỗi
public apology lời xin lỗi công khai

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018