Xem thêm: coal rather scenario

appropriate trong tin tức

Ví dụ collocations

more appropriate thích hợp hơn
most appropriate thích hợp nhất
not appropriate không phù hợp
take appropriate action hành động thích hợp

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018