Xem thêm: cruise ship paradise container

archipelago trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018